213  Janče, Debni vrh, Žagarski vrh - sedem izletov nad dolino Besnice
1476  Koča pri Savici - Dom na Komni - Škrbina - Zeleni vrh - Tolminski Kuk
2305  Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - planina Za skalo - Velika vrata - krožna pot po Komni
1675  Pri Babi - Koča na Hleviški planini - Hleviška planina
3310  Žagarski vrh - Babna gora - Debni vrh - Besnica - Lazarjev vrh - 4 poti nad dolino Besnice