NOVI IZLETI

Virnikov Grintovec

Virnikov Grintovec je priljubljen in poleg Stegovnika zagotovo eden najbolj znanih jezerskih vrhov. Nahaja se na predelu, kjer se Kamniško-Savinjske Alpe skoraj dotaknejo Karavank. Na vrhu nas pričaka vpisna skrinjica, visok možic in dolg v S zavit grebenast vrh. Gora je izvrsten razglednik. Povsod okoli nas se dvigajo vrhovi. Še posebej lepo se vidi zahodni del dolgega grebena Košute. Visoke strme stene glavnega grebena Kamniško-Savinjskih Alp in njenih najvišjih vrhov so kot na dlani. Proti zahodu ne bomo spregledali piramide Storžica, proti vzhodu pa Olševe, Pece in številnih preostalih vrhov. Pot na goro ni niti predolga, niti zahtevna zato je primerna za vzpon zlasti v poznih spomladanskim mesecih, ko je na višjih vrhovih še sneg.
 
Povezava na izlet Virnikov Grintovec.
 
 
 

Izvir Podlomščice

Opazovalnica ptic v Logu pod Cerovim. Mimo vodi učna pot Po sledeh vodomca.
Podlomščica izvira v zatrepni dolini v bližini vasi Cerovo. Njene vode se stekajo na Grosupeljsko polje in od tam naprej proti Radenskemu polju, kjer skupaj z ostalimi vodotoki izvira kot rečica Dobravka. Slednja z rečicama Šico in Zelenko ponika in teče neposredno proti izvirom reke Krke. Do izrazito kraškega izvira nas vodi naravoslovno učna pot Po sledeh vodomca, ki se ponaša z veliko opazovalnico ptic na bajerju v Logu pod Cerovim odprtem zgolj za vodene oglede. Na poti nas spremljajo številne zanimive učne table (februar, 2020), kjer se bomo poučili o življenju v gozdu in njegovih najznačilnejših prebivalcih. Pri izviru se nahaja Podlomarjev dom, majhna lesena hiška, umeten bajer z brvjo, ki vodi na otoček, v bližini pa je tudi igrišče in velik toplar. Omeniti je potrebno, da je vas Cerovo znana predvsem po našem najbolj ohranjenem protiturškem taboru, v bližini izvira pa se nahaja tudi znamenita Županova jama.   

Povezava na izlet Izvir Podlomščice.
 

Ptuj

Razgled na mesto Ptuj z desnega brega Drave nam razkriva podobo srednjeveškega Štajerskega mesta.
Ptuj se ponaša s starim mestnim jedrom, ki ga uvršča v sam vrh najlepših mest pri nas. Med našimi potepanji po Sloveniji se moramo vsaj enkrat ostaviti tudi na Ptuju in si ga ogledati. Mesto se ponaša z dolgo zgodovino, katere začetek, na podlagi arheoloških izkopavanj, sega vse do kamene dobe. Ptuj je bil prvič pisno omenjen že leta 69 med zasedanjem poveljnikov rimskim legij, ki so branile vzhodne meje imperija. Poetovio je bilo v 3. stoletju največje rimsko mesto na območju slovenskih dežel in je z okolico štelo ocenjeno 30.000 prebivalcev. Mesto je bilo večje celo od takratnega Dunaja ali Londona. Kot zanimivost velja omeniti, da se je sredi četrtega stoletja na Ptuju rodila mati zadnjega zahodno-rimskega cesarja. V tem obdobju so mesto opustošili Huni na svoji roparski poti v Italijo. Mesto je pomembno vlogo igralo tudi skozi ves srednji vek. Ležalo je na strateški točki, zato je bil mestni grad ves čas močno utrjen, kasneje z mestnim obzidjem pa tudi samo mesto. Tekom stoletij so se na Ptuju menjali številni gospodarji. Rimljane so nasledili Goti, panonska kneza Pribin in Kocelj, Franki, Ogri ter  Salzburška nadškofija. Od njih je leta 1555 Ptuj odkupil cesar Ferdinad I, s čimer je mesto za dolga stoletja postalo cesarsko-kraljevo deželno-knežje mesto. Najznamenitejša plemiška družina, ki je vladala na Ptuju so bili salzburški ministeriali, kastelani in fevdni lastniki Ptujskega gradu, t.i. gospodje Ptujski. Prvi med njimi se leta 1137 omenja Friderik I - Friderich de Bethowe. V času, ko so bile meje posameznih kraljevin in cesarstev odvisne predvsem od trenutne vojne sreče bojujočih se sosedov so uspeli mejo Ogrskega kraljestva, ki je potekala blizu Ptuja, pomakniti daleč proti Muri in preko nje. 
    
Povezava na izlet Ptuj.
 
 

Mazurinov mlin, Pavliči

Mazurinov mlin z dvema vodnima kolesoma se nahaja v dolini reke Dragonje v vzhodnem predelu Istre.
Mazurinov mlin je od nekoč 41 delujočih mlinov na reki Dragonji daneš še edini ohranjeni. Po ljudskem izročilu je star vsaj 300 let, deloval pa je vse do 70. let prejšnjega stoletja. Ob zahodni steni ima dve veliki mlinski kolesi, lepo ohranjeni pa so tudi kanali, ki vodo k mlinu dovajajo in odvajajo. Danes zaraščena in gozdnata pobočja nad mlinom so bila še ne dolgo nazaj obdelana. Danes nanje spominjajo le gozdne jase, v katere prav tako sili gozd, mimo katerih nas vodi pot med vzponom k Pavličem. Znamenita in vredna ogleda je tudi starodavna vasica Trsek, ki je naše izhodišče. V pisnih virih je bila omenjena že leta 1028, ko jo je takratni nemški cesar daroval oglejskim patriarhom.
       
Povezava na izlet Mazurinov mlin, Pavliči.
     

Veli vir

Nekaj metrov visok slap Veli vir drsi v velik tolmun.
Veli vir je slap skrit v tesni grapi enega od pritokov reke Reke, ki v teh brdih zajema vodo. Nahaja se pod napol zapuščeno vasico Sokoliči, katere nekaj hiš domačini uporabljajo predvsem kot vikende. Nekaj obdelanih vrtov, oljčnik in vinograd pod vasjo, vseeno obetajo, da utegnejo v Sokoliče zaviti življenja bolj polni časi. Na poti k slapu našo pozornost najprej pritegne nazobčan prelom, ki se kot od davnih časov obrušena hrbtenica spečega zmaja spušča ob naši poti. Nižje voda reke Reke drsi preko širokega skalnega preloma, ga gladi in razkriva ter kot slap Veli vir pada kakšnih osem metrov globoko v širok smaragdno zelen tolmun. Ko poleti, kot skoraj vsi manjši vodotoki v Istri, rečica in z njo slap presahne, se tolmun segreje dovolj, da v njem povsem udobno zaplavamo. 
  
Povezava na izlet Veli vir.
     

Mesečev zaliv

Pogled na Mesečev zaliv od Strunjanskega križa.
Mesečev zaliv se nahaja na štiri kilometre dolgi obali med Strunjanskim in Simonovim zalivom, ki je najdaljša neokrnjena obala v Tržaškem zalivu. Njegovo drugo ime Zaliv svetega Križa se nanaša na visok križ vrh prepadnega klifa nad zalivom. Po ljudskem izročilu se je na njegovem mestu med viharjem prikazala sveta Marija ter rešila mornarje pred zanesljivim potopom. Še danes naj bi se pri križu videle sledi njenih solza in stopal, ki so se med reševanjem vtisnile v tla. Legenda nam skozi simbol dobre svetnice in rešenih mornarjev govori predvsem o kvaliteti kraja, kjer se križ nahaja in njegovi vezi z zalivom ob njegovem vznožju, kar je poudarjeno z njegovim drugim imenom.  Verjetno ni naključje, da mnogi ugotavljajo, da so v Mesečevem zalivu sončni zahodi najlepši in da je tu najlepša obala v celotni Istri. Do Mesečevega zaliva se moramo potruditi, ali okoli Strunjanskega rta pod najvišjimi flišnimi stenami na Jadranu ali mimo Strunjanskega križa, zato bomo v njemu najdli obilo miru.
     
Povezava na izlet Mesečev zaliv.
     

Pokopališče školjk

Pokopališče školjk se ponaša s številnimi vrstami školjk, kjer prevladujejo predvsem svedrovci.
Pokopališče školjk je približno 170 metrov dolga sipina praznih školjčnih lupin. Sicer izredna naravna posebnost, ki je zelo redka tudi v širšem Evropskem prostoru ima manj romantičen izvor. Luka Koper je poglabljala morsko dno drugega pomola in mulj odlagala na bližnjo obalo. Tekom časa je dež z mulja spral blato in ostala je sipina praznih lupin številnih vrst školjk. Školjčišča se je kasneje prijelo različnim medijem bolj prijazno, oziroma bolj aktraktivno ime Pokopališče školjk. Ne glede na umeten izvor so sipine vredne ogleda. Največja sipina je pri manjši lokalni marini, sprehodimo pa se lahko tudi do bližnje divje obale pred drugim pomolom, kjer narava prepuščena sama sebi ureja prostor po svoje. Območje se zarašča in pridobiva svojo prvobitno podobo (maj, 2018). In čeprav je Luka Koper poskrbela za nastanek prvovrstne naravne znamenitosti, je hkrati tudi njena grožnja. Gradnja že dolga leta načrtovanega tretjega pomola utegne ogroziti celotno območje, ki se poleg školjkinih sipin ponaša za slovenski prostor še z eno veliko posebnostjo. Tu se v morje izliva reka Rižana, ki je tako edina reka, ki izvira v Sloveniji in se izliva v slovensko morje. Reka Dragonja je namreč pri svojem izlivu mejna reka.
  
Povezava na izlet Pokopališče školjk.
   

Strunjanski križ

Visok Strunjanski križ je priljubljena izletniška točka, na poti k njemu pa se odpre razgled na Piran.
Strunjanski križ se nahaja na visokem klifu med Strunjanskimi solinami in Mesečevim zalivom. Slednja sta velika znamenitost že sama po sebi. Strunjanske soline so najsevernejše in najmanjše soline v Sredozemlju, v njih pa po tradicionalnem postopku že 700 let pridobivajo sol. Mesečev zaliv je del najdaljše neokrnjene obale v Tržaškem zalivu, nad njim pa se dvigajo tudi do 80 metrov visoke stene Strunjanskega flišnega klifa, ki je kot tak najvišji na Jadranu. Z visokega klifa se ob jasnem vremenu odpre razgled, ki seže vse do Julijskih Alp in Triglava, ne bomo pa spregledali niti tanke črte lagun severne obale Jadranskega morja, ki se vleče proti Benetkam. Visok križ vrh klifa označuje mesto, kjer se je po legendi prikazala sveta Marija in rešila mornarje pred neurjem in potopom, ki jim je grozil.
  
Povezava na izlet Strunjanski križ.
   

Škocjanski zatok

Ptica se na polslanem obrežju naravenag rezervata Škocjanski zatok išče hrano.
Škocjanski zatok je nastal kot odgovor na hitro urbanizacijo mesta Koper in posledično izginevanje polslanih močvirij, ki so nekoč obkrožala otok na katerem je zrastlo staro mestno jedro. Danes je naravni rezervat prebivališče številnih redkih rastlin prilagojenih na sol v zraku in vodi, ki v Sloveniji rastejo zgolj samo še v Sečoveljskijh in Strunjanskih solinah. Območje je tudi bogat življenski prostor številnim živalskim vrstam, od katerih prevladujejo zlasti ptice. Do sedaj so našteli 257 različnih vrst ptic, tudi zelo redke, ki se tu zadržujejo stalno ali zgolj občasno, kar je več kot 60% vseh opazovanih ptic v Sloveniji.
  
Povezava na izlet Škocjanski zatok.
   

Peračica

Peračica je potok s slapom pri romarskem središču Brezje na Gorenjskem, kjer se nahaja bazilika Marije Pomagaj.
Peračica je starodavna gorenjska vasica v dolini pod Dobrčo prvič omenjena že leta 1050. Njena prva omemba sega v čas, ko večina slovenskih srednjeveških gradov še ni stala, ali pa so bili po večini zgolj leseni stolpi na nepristopnih grebenih v katerih se je stiskala ožja družina lokalnega plemiča. V tistem času je bil nižji plemiški sloj karantanskih kosezov še zelo živ in dejaven tudi v poslih novih germanskih zavojevalcev. Ime vasi so širom po Sloveniji zanesle peripetije, ki so spremljale gradnjo viadukta, ki kot del gorenjske avtoceste prečka potok Peračico. Le redkdokateri preko potoka drveči popotnik ve, da sta na potoku dva slapova, ki sta cilj številnih zlasti nedeljskih izletnikov. Izhodišče izleta se nahaja na parkirišču romarskega središča Brezje na Gorenjskem, pot pa nas povede v sotesko potoka. Zanjo je značilna neokrnjena narava, meandri potoka naravno vijugajo, višje pa lahko v vodi opazimo tudi potočne rake. Slapova se zlivata preko zelenih skladov krhkega vulkanskega tufa. V njuni bližini so znana nahajališča zelene kamnine, njene kamnoseške mojstrovine pa še danes krasijo marsikateri portal ali okna starih gorenjskih domačij.
  
Povezava na izlet Peračica.
  

Bogenšperk

Bogenšperk se nahaja v osrednji Sloveniji v Posavskem hribovju. Mimo njega vodi planinska pešpot do Javorja in Osrence.
Bogenšperk je eden najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. Ponaša se s prostranim in lepo negovanim grajskim parkom. Nasledil je starejši srednjeveški grad Lihtenberk, ki je bil za časa Bogenšperka v že zelo slabem stanju. Kasneje je bil predvsem vir gradbenega materiala za utrditev in obnovo Bogenšperka. Danes na njegovem mestu na griču sredi gozda stoji kapelica, ki so jo po legendi postavili vitezi Templjarji. Radiestezisti so v preteklosti večkrat potrdili, da so ob njej močni izviri blagodejnih zemljskih energij. Bogenšperk je sicer znan predvsem zaradi Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je v njem ustvaril večino svojih knjižnjih del. Manj znano je, da je bil Valvasor tudi zelo pogumen in sposoben vojak. Pri zgodnjih dvajsetih letih se je za skoraj tri leta odpravil v Vojno krajino in se boril proti Turkom. Ko se je vrnil domov se je kmalu odpravil na desetletno popotovanje po evropskih deželah, pri čemer ga je pot zanesla tudi v severno Afriko. Med potovanjem po francoskih deželah se je udeležil špansko-portugalske vojne, kasneje pa je bil vsaj dvakrat eden izmed poveljnikov kranjske vojske v boju proti Turkom. Med svojimi potovanji tako po tujih kot domačih deželah je doživel veliko nenavadnega. Žal je o teh dogodkih in svojih vojnih dogodivščinah pisal zelo skopo. Bil je človek racionalnega uma in znanstvenik, a vseeno hkrati tudi otrok svojega časa. Kar ni znal razložiti z razumom je pripisal delovanju čarovnic ali hudiču. Kljub delovni vnemi, pogumu in inteligenci mu življenje ni bilo naklonjeno. Preživel je prvo ženo in več od svojih trinajstih otrok. Zaradi svojega knjižnega delovanja je bankrotiral, zato je bil primoran prodati grad Bogenšperk in hišo v Ljubljani ter se preseliti v Krško, kjer je hitro umrl. Njegov prispevek k slovenski kulturi in znanosti ga postavlja na mesto ene ključnih oseb slovenske zgodovine.
   
Povezava na izlet Bogenšperk.
  

Lovrenška jezera

Lovrenška jezera se nahajajo na Pohorjiu, izhodišče zanje pa je na Rogli.
Lovrenška jezera so del našega največjega visokega bajerja. Nahajajo se na Pohorju vrh slemena, napaja pa jih zgolj padavinska voda. Destvo, da z visokega slemena površinska voda ne priteka, niti ne odteka, nas še posebej čudi poleti, saj okna, kot jezerom tudi rečemo, ne presahnejo niti v največji suši. Čudež narave, ki brez vidnega dokaza v teoriji ne bi obstajal. Jezerca ne mirujejo. Barje je dvignjeno nad okolico, saj počasi raste na podlagi odmrlih mahov, ki se zaradi pomanjkanja kisika ne razgrajujejo v humus, temveč v šoto. Barje in z njem jezerca je nastalo šele po zadnji ledeni dobi in je staro približno 8000 let. Okoli več jezerc je speljana brv. Ob jasnem vremenu na kot steklo mirni površini jezerc ne bomo spregledali odseva neba. Njegova sinja modrina prehaja proti našemu stojišču v črno. V črnino, odsev skrivnostnih globin Pohorja, ki se na mirni površini barjanskih oken združuje z odsevom visokega neba in nas vabi k sebi.  
 
Povezava na izlet Lovrenška jezera.
  

Velika Kopa

Velika Kopa je drugi najvišji vrh Pohorja. Je prostrana, travnata in mehko zaobljena. Ob jasnem vremenu se nam proti vzhodu odpre pogled na temna gozdnata pobočja Pohorja vse do Maribora, medtem ko bomo proti zahodu videli najvišje vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, Menino planino, Raduho pa tudi Olševo. Nekoliko bolj severno še posebej izstopata priljubljeni Peca in Uršlja gora. Na Veliki Kopi je označen niz energetskih točk, kjer se lahko napojimo z blagodejnimi zemeljskimi energijami. V pomoč nam je velika tabla, kjer se lahko poučimo o čakrah, o njihovem pomenu za človekovo duševno in telesno zdravje ter njihove povezave z označenimi energetskimi točkami. Dober namen, uvožen iz Indije. Pohorski gozdovi so zdravilni sami po sebi. V gozdu narava sama po sebi teži k ravnovesju, ki ga obiskovalcu energetskega parka na Veliki Kopi očitno primanjkuje. Nikjer drugje ne bomo začutili ravnovesja in kipenja življenja narave tako močno kot ravno v gozdu. Ko gremo pohodniki in ljubitelji narave skozi pohorske gozdove bomo šli  preko celega spektra blagodejnih zemeljskih energij in naše telo bo vsrkalo tiste, ki jih potrebuje. Morebitne slabe energije nam ne bodo škodovale, saj se na njih ne bomo zadrževali. In s časom se bomo sami, sprva intuitivno, naučili prisluhniti govorici narave, ki ni nikjer bolj povedna kot ravno v gozdu, kjer se življenje izraža v neštetih oblikah. Vsaka skala, drevo, izvir, potok ali žival, ki nam prečka pot je poved sama po sebi, pa zopet le droben košček v mozaiku gozda in pokrajine katere del je. To je govorica, ki so jo naši predniki poznali in tudi zapisali v številne legende, basni in pripovedi ter tudi skozi staro in novo vero. Ta govorica je del našega izročila, tako kot je Pohorje neprecenljiv del Slovenije.
   
Povezava na izlet Velika Kopa.
  
 

Mala Kopa

Vzpon na Malo Kopo je zložen, poteka pa preko travnikov, ki jih obrobljajo pohorski iglasti gozdovi.
Mala Kopa je manj znan vrh na zahodnem predelu Pohorja. Tako kot njegova višja soseda Velika Kopa je del smučišča Kope. Pot nanjo je pohorsko ne prestrma, zadnji del pa je zložen. Pokrajina je mehko valovita, travnata pobočja pa se mešajo z iglastim gozdom. Razgledov ni veliko, a se jih bomo lahko dodobra naužili na razgledni Veliki Kopi preko katere nas vodi pot. Še najlepše se vidi ravno vršni del pobočja Velike Kope ter proti vzhodu obsežna temna, valovita pobočja Pohorja. Prizor, ki ga bomo na poti po našem najstarejšem hribovju vedno znova zagledali. Tudi na Mali Kopi, kot povsod na Pohorju, veje iz mehko valovite pokrajine poseben mir in tipična pohorska lepota, ki je drugje ne bomo našli. 
   
Povezava na izlet Mala Kopa.
 

Klek

Klek je brezpotna in zelo razgledna gora v Karavankah na severu Slovenije s katere se zelo lepo vidi znamenita Golica in njena travnata pobočja po katerih cvetijo narcise.
Klek se nahaja med znamenito Golico in nič manj znamenito, a precej manj znano Dovško Babo. Sicer brezpotni Klek se ponaša z dolgim grebenastim vrhom po katerem se zadnjih nekaj minut sprehodimo po dobro nadelani, a sicer neoznačeni pešpoti. Tu se pač združijo vse poti planincev, ki med zaplatami ruševja, vsak po svoje, iščejo pot na vrh. Gora ima dva precej bolj znana soimenjaka. Tisti čarovniški o katerem je pisal že Valvasor in od daleč spominja na spečega velikana se nahaja na Veliki Kapeli medtem, ko je drugi tudi širše po Evropi znani Veliki Klek, oziroma Grossglockner. Obstajajo utemeljene domneve, da nemško ime Grossglockner izhaja iz slovenskega Veliki Klekner, oziroma kot mu pravimo danes Veliki Klek. To domnevno še posebej potrjuje dejstvo, da je enemu največjih ledenikov v Evropi, ki se sicer nahaja ob vznožju Grossglocknerja, ime Pasterze, oziroma po slovensko Pastirica. Tudi avstrijski etimologi potrjujejo, da nemško ime Pasterze izhaja iz slovenskega. Ime Klek je sicer v slovenskem narodnem izročilu sinonim za zbirališče čarovnic in ostalih bajeslovnih bitij. Tako pridemo do presenetljivega dejstva, da ime najvišje gore in narodnega simbola Avstrije nosi ponemčeno slovensko ime.
  
Povezava na izlet Klek.

Koseški hrib

Ko se vzpenjamo na Koseški hrib priljubljen me lokalnimi rekreativci se pod nami razpre ravnina reke Save.
Koseški hrib je manj znana vzpetina nad sicer med nedeljskimi izletniki priljubljenimi Mlinčki. Nanj zahajajo predvsem lokalni rekreativci, z vrha pa se odpre razgled zlasti na Krvavec in preostale vrhove zahodnega predela glavne gorske verige Kamniško-Savinjskih Alp. Slovenski planinci so v preteklosti veljali za največje domoljube in med vzponom na Koseški hrib ugotovimo, da za njegove ljubitelje to še vedno velja. Na poti na vrh gremo mimo niza tabel, kjer se lahko poučimo o ključnih trenutkih slovenske zgodovine. Zaključi se s plebiscitom o osamosvojitvi za samostojno Slovenijo za katero je leta 1990 glasovalo 88.5% volilcev. Svetinja, ki mora ostati neomadeževana od dnevne politike vseh barv in njenih sebičnih namenov.
  
Povezava na izlet Koseški hrib.
 
 

Mlinčki

Mlinčki so na veliko veselje otrok znani po velikem lesenem izrezljanem škrati.
Mlinčki so priljubljen izletniški cilj blizu Komende. Prostor se nahaja sredi gozda ob vznožju Koseškega hriba ime pa je prevzel po številnih mlinčkih, ki jih je pred leti izrezljal domačin in postavil na Mrzli studenec. Družbo jim dela velik izrezljan škrat, večja manjša mlinska kolesa in škaf, ki se poln vode prevrne in nato začne ponovno polniti. Potok, ki izvira tik nad mlinčki se po le nekaj deset metrov dolgem teku skupaj z Žegnanim studencem izlije v manjši bajer. Kljub temu, da slednji izvira le slabi dve minuti hoje stran se pri njemu čas vrti povsem drugače. Tu se vrvež otrok umakne tišini za katero se zdi, kot da na dan priteka skupaj s hladno vodo kratkega potočka. Žegnani studenec velja za zdravilnega. Če želimo izkusiti njegove dobre energije lahko vodo zajamemo z roko ali pa se enostavno prepustimo tišini, ki prežema prostor okoli nas. 
 
Povezava na izlet Mlinčki.

Koča na Golici

Koča na Golici se nahaja v Zahodnih Karavankah in ima lep razgled na pobočja Kleka in Savsko ravan.
Koča na Golici se nahaja tik nad gozdno mejo pod Krvavko, manj znanim vrhom vzhodno od Golice. O koči je težko govoriti, ne da bi hkrati govorili tudi o sami Golici. Pri koči je zagotovo najlepše spomladi, ko po pobočjih Golice cvetijo številne narcise. Pri koči se odpre lep razgled na vzhodni predel Julijskih Alp, ampak če se povzpnemo na Golico, bo razgled še toliko lepši. Če je naš cilj Klek gremo pri koči proti Jekljevemu sedlu in si tako prihranimo kar nekaj hoje. Pot nas vodi nad gozno mejo preko travnatih pobočij Golice. Koča je še med drugo svetovno vojno stala na vrhu Golice. Bila je protiutež Nemški koči, ki jo je na sedanjem mestu Koče na Golici postavilo nemško-avstrijsko planinsko društvo. Druge svetovne vojni ni preživela nobena. Današnjo koči so na pobudo Planinskega društva Jesenice postavili leta 1984.
  
Povezava na izlet Koča na Golici.
 

Grad Konjice

Grad Konjice je izvrstna izbira za nedeljski izlet po Štajerski.
Grad Konjice je bil svoj čas eden največjih gradov na Štajerskem. Nahaja se na stranski vzpetini na pobočjih Konjiške gore na poti na visoki Stolpnik. Prvič je bil omenjen že v 12. stoletju in je tekom časa pogosto menjaval svoje lastnike. Tako kot številni preostali gradovi je tudi on postal žrtev nemirnih in bojevitih posestnikov. V drugi polovici 17. stoletja je bil v lasti rodbine Tattenbach. Član rodbine Ivan Erazem Tattenbach je bil eden glavnih zarotnikov zoper cesarja v sicer širšem uporu, ki je segal tudi preko meja Štajerske. Svojo nepokorščino je plačal z glavo, grad pa je bil prepuščen Žički kartuziji, ki ga je prepustila propadu. Še danes mogočne grajske razvaline ne skrivajo nekdanje trdnosti in veličine gradu, ki ga je premagal neusmiljen zob časa.
 
Povezava na izlet Grad Konjice.
 

Jezerski vrh

Jezerski vrh se nahaja blizu Ribniškega jezera in je eden najvišjih vrhov Pohorja.
Jezerski vrh se nahaja na Ribniškem Pohorju. Izlet je primeren tudi za družine z najmlajšimi otroki, saj se lahko zapeljemo vse do bližnje Ribniške koče. Vrh je ponavadi obiskan skupaj z le nekaj minut oddaljenim Ribniškim jezerom. Na vrhu nas preseneti visok NOB spomenik, ki s svojo podobo spominja na obelisk, le da ni posvečen čaščenju bogov kot v Starem Egiptu, kjer so jih prvi pričeli postavljati, temveč padlim planincem. Na vrhu nas pričaka obilica dobre energije in razgled zlasti na spodnji del doline reke Mislinje in Velenjsko in Konjiško hribovje. Južno se širijo obsežna temna pobočja slabe tri ure oddaljene Rogle.
 
Povezava na izlet Jezerski vrh.
 
 

Ribniška koča

Ribniška koča se nahaja poleg smučišča na Pohorju. Z nje se vidi Jezerski vrh, ki je priljubljen cilj družinskih izletov. Tisti, ki imajo starejše otroke, pa se pogosto odpravijo tudi do Črnega vrha.
Ribniška koča se nahaja na manjši planoti na glavnem grebenu Pohorja. Nahaja se tik pod Malim črnim vrhom, od nje pa se zelo lepo vidi del Dravske doline in skoraj celotno pogorje Kozjaka. Predhodnica današnje koče je stala na Ribniškem sedlu, a je bila med drugo svetovno vojno požgana. Poleg koče se nahaja smučišče, do nje pa se lahko zapeljemo tudi z avtomobilom. Koča je izvstno izhodišče do bližnjega Jezerskega vrha in Ribniškega jezera. Mnogi pohodniki pa se od koče odpravijo do 45 minut oddaljenega Črnega vrha, najvišjega vrha Pohorja in še naprej vse do Velike Kope. 
 
Povezava na izlet Ribniška koča.
 
 

Stegovnik

Stegovnik je razgledna gora v Karavankah znan po svojem naravnem oknu. Nahaja se med Kočno, Storžičem in Košutnikovim turnom.
 Stegovnik se zagotovo ena izmed naših po krivici najbolj zapostavljenih gora. Ima izredno lego približno na sredi med Storžičem, Kočno in Košutnikovim turnom. Skoraj bi lahko rekli, da se nahaja med tremi gorovji in njihovimi najvišjimi vrhovi. Storžič se sicer uvršča k Kamniško-Savinjskim Alpam, ampak s Stegovnika se zdi, da le zato, ker so ga geografi pač nekam morali vtakniti. Storžič, osameli dvatisočak, z zahodnim grebenom Kriške gore in vzhodim grebenom, ki sega vse do Cjanovce na Stegovniku izgleda kot samostojno gorovje, pač premajhno, da bi samostojno tudi ostalo. Nič za to, geografske razvrstitve na lepoto gora popolnoma nič ne vplivajo. Stegovnik ima zelo dolg grebenast vrh, gora pa nam največje presenečenje pripravi med krožnim povratkom. Ko se po daljšem spustu pot obrne nazaj proti Močnikovemu sedlu nas vodi skozi izredno slikovito naravno okno. Po zidarsko rečeno ima dve etaži, lestev, ki ju povezuje in kar šest oken, če štejemo tudi tisto vmesno med etažama. Okno je zagotovo eno najlepših pri nas, je samo po sebi vredno samostojnega obiska in ko ga zapuščamo nas čudi, da ni bolj znano.
 
Povezava na izlet Stegovnik.
 

Olska gora

Olska gora je eden izmed osamelih gričev, ali tudi hribov, na severnem obrobju Ljubljane. Najbolj znana je Šmarna gora z Grmado, sledita pa precej enakovredno, v primerjavi z ostalimi velik osamelec z vrhom Staneta Kosca, oziroma Rašica in Smlednik. Slednji se nahaja na zahodnem koncu dolgega grebena, ki se zaključi pri znamenitem protiturškem taboru Svetega Tilna nad Repnjami. Smlednik je precej neizrazit vrh, a je daleč naokoli viden zaradi visokih razvalin srednjeveškega smledniškega gradu. Zdi se, da med omenjenimi griči obstaja posebna vez, ki se potegne proti znamenitemu Jeterbenku, polhograjskem vrhu polnem legend in starih zgodb. Na drugi vzhodni strani gre ta vez preko skrajnega zahodnega roba Posavskega hribovja, katerega jezik preko Svetega Urha oblizne vzhodno obrobje Ljubljane. Vrh Olske gore se sicer na zemljevidih imenuje Soteški vrh. Na njem se drenjata oltar na prostem, cilj aprilskih procesij iz vasi ob vznožju griča, nekaj klopi, zvonček želja in zapuščeni vojaški objekti iz časa Jugoslavije. Očitno je tudi Jugoslovanska armada prepoznala poseben, po vojaško, strateški pomen Olske gore. Na zahodnem robu grebenastega griča so postavli manjšo vojašnico, nekaj podzemnih objektov in visok radar. Vse skupaj so seveda ogradili z bodečo ograjo in za časa svoje kratkotrajne vladavine pregnali sprehajalce in pohodnike z Gore. Nekateri ime griča pišejo z j, Oljska gora, ampak mi se bomo držali smerokazov, ki nas vodijo proti vrh. Na vseh piše Olska gora. Ena od poti vodi tudi preko vrha Strašnjak.
  
Povezava na izlet Olska gora.
 

Špik

Špik in pogled na Julijske Alpe proti zahodu, kjer sta v oblake zakrita Razor in Prisojnik. Levo je skriva Škrlatica.
Ko se peljemo skozi Gozd Martuljek proti Kranjski Gori se cesta ravno med prečkanjem Save Dolinke obrne proti Špiku. Pred nami se dvigne široka zavesta gorskih vrhov, kjer nam v oči pade vrtoglavo visoka skoraj pravilno izklesana piramida. Prizor zaradi katerega se Špik uvršča med naše najbolj znane gore tudi med tistimi, ki jim je visokogorje Julijskih Alp tuje in hodijo v Kranjsko Goro recimo smučat, se sprehajat ali morda kolesarit. To severno Špikovo navpičje je namenjeno le izurjenim alpinistom in pa seveda očem vseh ostalih. Običajni planinci hodimo na Špik po drugi, južni strani, kjer nam je tudi mesto. Tu na goro vodita dve poti. Lepša gre preko Lipnice, druga po kateri se planinci običajno vračamo pa vodi skoraj direktno na goro po Kačjem grabnu. Za povratek po njem si moramo prihraniti nekaj moči. Spust je strm in ne popušča povsem do doline Pišnice. Nekateri pravijo, da tu mimo kač z gore kar padeš. Kot kamen. In potem je potrebno dati nogam svoj čas, da se privadijo na raven teren, tako kot se mora glava na Špiku navaditi na višino in lepoto povsod naokoli.
 
Povezava na izlet Špik.
 

Kser

Kser se nahaja v Julijskih Alpah nad Komno in dolino Tolminke. Preko njega vodi pot na Tolminski Kuk, Krn s svojim pogorjem pa je kot na dlani.
Kser je manj znan in neizrazit vrh na zahodnem predelu Spodnjih Bohinjskih gora. Planinci obiščejo goro predvsem na dolgi krožni poti na Tolminski Kuk. V neposredni bližini, le nekaj minut hoje zahodno po grebenu se nahaja Vrh Škrli, ki je tako kot Kser le redkokdaj izbran za samostojen gorski cilj. Kljub vsemu si tudi Kser zasluži, da mu posvetimo samostojen izlet. Niso vse gore obiskane z istimi nameni, kot tudi nimamo vsi planinci enakih zmožnosti za hojo in plezanje. Tisti, ki hiti na Tolminski Kuk preko Vrha Planje Kserja verjetno tudi opazil ne bo. Po drugi strani je Kser primeren za tiste, ki visokogorje šele spoznavajo in jim je zahodna stena Tolminskega Kuka prestrma, prevrtoglava, prezahtevna ali morda predaleč. Na Kser se lahko odpravimo tudi z mlajšimi otroki, še posebej zato, ker nas pot vodi mimo Doma na Komni in lahko turo po lastni presoji raztegnemo na dva dneva. Na Kser se lahko odpravimo tudi tekom poletja, ko so gore nad Pokljuko, okoli Vogla in Triglava turistično oblegane. Zahodnemu predelu Spodnjih Bohinjskih gora se večina turistov izogne, zato bomo tu deležni več gorskega miru tudi tekom glavne turistične sezone. Če ga iščemo seveda.
   
Povezava na izlet Kser.
 

Vrh Planje

Vrh Planje se nahaja poleg Tominskega Kuka. Gora je razgledna z nje pa se odpre pogled na Julijske Alpe nad Komno in Dolino Triglavskih jezer.
Vrh Planje je razgleden vrh na zahodnem predelu dolgega grebena Spodnjih Bohinjskih gora. Z vrha, ki je odličen razglednik se odpre pogled na velik del Julijskih Alp, le proti vzhodu nam ga zastira vrtoglavo strma in visoka zahodna stena sosednjega Tolminskega Kuka. Veliko planincev Vrh Planje obišče med dolgo krožno turo na Tolminski Kuk, za samostojen cilj pa si jo izberejo redkeje. A vodi tudi na Vrh Planje krožna pot. Z vrha na katerega pridemo preko Kserja se spustimo na sedlo Planja, kjer zavijemo levo in se pričnemo spuščati po lahkem brezpotju. Stezica, ki se jo je oktobra 2018 lepo videlo z grebenske poti med Kserjem in Vrhom Planje, se kmalu obrne levo in nas pripelje nad planino Govnjač, kjer se pridruži markirani poti, ki od Doma na Komni vodi proti Mahavščku in Bogatinu ali preko Kserja in Vrha Planje na Tolminski Kuk.
    
Povezava na izlet Vrh Planje.
 

Vrh Škrli

Vrh Škrli in pogled preko Vrha Planje na Tolminski Kuk na Spodnjih Bohinjskih gorah.
 Vrh Škrli je manj znan vrh, prvi od zadnjih treh vrhov Spodnjih Bohinjskih gora. Večina planincev si ga ne izbere za samostojen cilj, čeprav je izvrsten razglednik. Proti jugu se razgled širi preko Cerkljanskega in Idrijskega hribovja ter mimo visokega Trnovskega gozda vse do Jadranskega morja. Proti zahodu so povsem blizu pobočja in planine Krnskega pogorja, ki se dviga visoko nad dolino Tolminke. Mahavšček in Bogatin, ki zaključujeta, ali pa začneta, dolgo verigo Spodnjih Bohinjskih gora sta neposredna soseda, lepo pa se vidi tudi Lanževica in njega soseda Velika Baba. Dolga in široka preproga Komne se pod nami počasi dviga proti Dolini Triglavskih jezer, kjer so vrhovi nad njo, Tičarici, Zelnarici in seveda Veliko Špičje kot na dlani. Prav tako ne bomo spregledali Triglava in kopice visokih gora, ki ga obkrožajo. Z Vrha Škrli se vidi tudi Bohinjsko jezero. Obisk te gore je primeren za vse tiste, ki niso vajeni zahtevnih visokogorskih poti ali se želijo izogniti poletni gneči na vrhovih okoli Triglava. Gora je zaradi Doma na Komni primerna tudi za lahko dvodnevno potepanje izven glavne sezone, ko so preostale planinske koče že zaprte.
    
Povezava na izlet Vrh Škrli.
 

Tolminski Kuk

Tolminski Kuk je razglendik na katerem so Julijske Alpe kot na dlani. Je najvišji vrh SPodnjih Bohinjskih gora, kjer se lepo vidi Krn pa tudi Veliko Špičje.
Tolminski Kuk je najvišji vrh Spodnjih Bohinjskih gora in je zato izvrsten razglednik. Naš pogled potegne preko prostrane Komne, ki je kot na dlani, proti vrhovom nad Dolino Triglavskih jezer.  Tu še posebej izstopajo Tičarici in Zelnarici, pa tudi visoki Kanjavec in številni preostali vrhovi okoli Triglava. Tudi Veliko Špičje se razteguje v vsej svoji dolžini. Proti zahodu bomo opazili mogočno Krnsko pogorje, proti jugu pa preko številnih primorskih hribovij in mimo visokih Golakov na Trnovskem gozdu tudi Jadransko morje. Tolminski Kuk ima lastnost posameznih gora, da se nam na njih zdi, da smo višje, kot smo v resnici. Sosednji vrhovi, Vrh Planje, Zeleni vrh, Podrta gora, pa tudi Vrh nad Škrbino se s Tolminskega Kuka zdijo tako daleč spodaj, pa so nižje le kakšnih 100 metrov. Od kje pride ta posebnost? Gora se s svojimi 2085 metri zagotovo ne uvršča med višje vrhove pri nas, je pa res, da se povsod okoli nje širi nižja pokrajina. Gore, ki Tolminski Kuk presegajo za sto ali več metrov se pričnejo dvigati šele daleč na drugem koncu Komne. Morda pa ta posebna gora planinca, ki se je potrudil priti nanjo, v zahvalo razvaja in še sama nekoliko privzdigne. Tako kot je nekoč prestol privzdignil kralja, da se je lažje ozrl po kraljestvu, ki ga je pravkar osvojil.
  
Povezava na izlet Tolminski Kuk.
 

Velika Baba

Velika Baba v zahodnih Julijskih Alpah ima izvrsten razgledn na Bogatin in Mahavšče ter v ozadnju za njima na Tolminski Kuk, ki pa je v oblakih.
Velika Baba bi bila, če se v njeni neposredni bližini ne bi nahajala Velika Montura, osamela gora med Komno in Krnskim pogorojem. Nahaja se visoko nad Krnskim jezerom in Lepeno iz katere nanjo vodi najkrajša markirana pot. Gora ima precej nenavadno ime, ki se nanaša na slovensko mitsko bitje, dobro Babo, oziroma Babico, ki prinaša rodovitnost. Ne samo gore, temveč tudi preostali kraji z imenom Baba so bili običajno povezani z vodo. Na Dolenjskem v bližini Turjaka se tako nahaja zdravilen izvir Baba do katerega imamo prav tako opisano pot. Naši predniki so verjetli, da če se nad goro z imenom Baba pojavijo črni oblaki je to napoved nevihtnega ali deževnega vremena. 
Dobri Babi je bila nasprotna črna Baba in če je prva povzročila rast listja na drevju, ga je druga pozno jeseni z dreves potrgala. V verovanje o dobri in slabi Babi so naši predniki skrili modrost cikličnih sprememb življenja, ki se v pokrajini odražajo skozi stalno izmenjavo dneva in noči ter kroženje nebesnih teles in s tem letnih časov. Verjeli so, da te iste naravne sile, ki krojijo življenje pokrajine v kateri prebivajo, krojijo tudi njihovo lastno usodo. Verjeli so, da tako kot se odražajo v pokrajini, se hkrati odražajo tudi v njihovem lastnem duševnem življenju. To verovanje je botrovalo nastanku tako imenovane mistične pokrajine in zaradi njega so te naravne moči poosebili in jih opisali z jezikom podobnim jeziku naših sanj, kjer navsezadnje ta naravna bitja bivajo v nas.
    
Povezava na izlet Velika Baba.
 

Velika Montura

Velika Montura ponuja izvrsten razgled na Lepeno. Sodenji vrh je Velika Baba.
Velika Montura je brezpotna gora, ki se nahaja v neposredni bližini Velike Babe, gore katere ime se nanaša na dobro bitje iz slovenske mitologije, ki prinaša rodovitnost. Ime Velike Monture je nič kaj mitsko in zelo tuzemskega značaja povezanega s tako za človeka značilnim delovanjem kot je vojskovanje. Njeno ime označuje vojaško uniformo. Če je gora še lahko ušla usodi Krnskega pogorja, ki je bilo le topovski streljaj stran prizorišče ene bolj krvavih bitk Soške fornte, se nekaj let po koncu prve svetovne vojne le ni mogla izogniti vojski. Mimo gore je potekala Rapalska meja in vojaški strategi so se vdali skušnjavi in na goro zvlekli kup vojaške krame in postavili manjše karavle katerih ostanke lahko opazujemo še danes. Rapalska meja je z drugo svetovno vojno izvenela, bojišča pa so se s posoških gora premaknila v dolino.
Morda pa je njeno ime le bolj skrivnostnega izvora. Gora je v neposredni bližini Velike Babe in skupaj sta precej osameli, odmaknjeni od preostalih vrhov. V slovenski mitologiji je Babica, ozirma Baba, prinašalka rodovitnosti, vedno nastopala skupaj s črno Babo. Če je prva drevju spomladi podarila listje, ga je druga pozno jeseni z njega potrgala. Ime vojaškega porekla za goro v bližini krvavih bojišč je za simbolično smrt, ki jo prinaša črna Baba in z njo zima lahko precej očitna izbira.
       
Povezava na izlet Velika Montura.

Gradišče nad Višnjo Goro

Gradišče nad Višnjo Goro je prostran travnik s katerega se odpre pogled na Polževo in proti Krimu.
Gradišče nad Višnjo Goro je en sam prostran in razgleden travnik. Z njega se odpre razgled zlasti proti sosednjemu Polževu in proti Krimskemu hribovju. Preko vrha vodi dolga in zelo slikovita krožna Pot dveh slapov, ki nas mimo našega največjega nahajališča lehnjaka, slapa Kosca vodi preko Gradišča in Kuclja v tesno grapo potoka Višnjica. V potoku še vedno živijo potočni raki, navdušil pa nas bo zlasti njegov spodnji slap. Vrh Gradišča označuje visok križ. Prijazni domačin nam je med iskanjem poti mimogrede omenil, da je vanj pred leti udarila strela. V starih mitologijah so verjeli, da strela naznanuje voljo vsemogočnega boga. Z njeno močjo sta vladala starogrški Zeus in rimski Jupiter. Tudi mogočni nordijski Thor je s svojim kladivom bliskal strele. Verjeli so, da je kraj kamor udari strela posvečen. Katero božanstvo je torej izrazilo svojo voljo na starodavnem Gradišču? Je bilo to novo krščansko ali staro gradiščansko božanstvo? So bili morda graditelji križa prevzetni in so silili previsoko v nebo? Odgovorov je verjetno toliko kot ljubiteljev slovenskih hribov, ki pridemo uživat na ta lep kraj, nekaj pa drži zagotovo. Planinci se strele bojimo kot hudič križa.
   
Povezava na izlet Gradišče nad Višnjo Goro.
 

Konj

Severna stena Rzenika kot se vidi z gore Konj. V ozadnju je Kalški greben.
Konj je gora, ki se nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah med brezpotnim in slikovitim Lučim Dedcem in Veliko planino. Ob njegovem severnem vznožju je sedlo Presedljaj s katerega poteka na goro zelo zahtevna, izpostavljena, a dobro varovana pot. Ob njegovem južnem pobočju se nahaja planina Dol preko katere se lahko prav tako povzpnemo na goro. Ta, južna smer, je lahka in primerna tudi za planince in pohodnike, ki so jih zelo zahtevne in prepadne gorske ture tuje. Poleg Konja, le slabih 15 minut lahke hoje stran, se nahaja Rzenik. S Konja se zelo dobro vidi njegova severna stena, ki se prepadno spušča v dolino Kamniške Bele. Če nas ne preganja slabo vreme ali tema, oziroma nam vzpon po zelo zahtevni severni smei ni vzel preveč moči in volje vsekakor naredimo še ovinek na Rzenik.
 
Povezava na izlet Konj.
 

Planina Dol

Lepo ohranjen pastirski stan na planini Dol v Kamniško-Savinjskih Alpah.
Planina Dol je manj znana planina med pobočji Rzenika in Konja ter Velike planina. Na planino se povzpnemo iz doline Kamniške Bistrice po slikovitem Dolskem grabnu. Dve uri dolgo monotonijo hoje skozi gozd že precej pod planino presekajo visoke in previsne stene z manjšimi spodmoli. Gozdu v prid gre senca in hlad, ki veje na poti in zaradi katerega nam hoja na planino tudi v poletni vročini ne bo prenaporna. Na planini se nahaja več lepo ohranjenih pastirskih stanov, pozdravila pa nas bo radovedna goveja čreda. Na planino se lahko preko Kranjskega Raka pripeljemo tudi z avtomobilom, a te vrste obiskovalce večinoma pritegne enkratna, a oblegana Velika planina.
 
Povezava na izlet Planina Dol.
 

Rzenik

Planjava v Kamniško-Savinjskih Alpah se skriva za oblaki kot se jo vidi s Rzenika.
Rzenik velja za brezpotno goro, a so nanjo nedavno pod vrhom Konja skozi ruševje vsekali novo pot po kateri se zlahka povzpnemo nanj. Gora je izvrsten razglednik. Z nje se vidijo vsi vrhovi osrednje verige Kamniško-Savinjskih Alp. Nahaja se vrtoglavo visoko nad dolino Kamniške Bele. Njena severna stena, ki se vrtoglavo spušča v dolino, pa je še posebej dobro vidna ravno s sosednjega Konja. Med povratkom do njega, če nas le ne preganja slabo vreme ali tema, vsekakor naredimo še ovinek dolg dobrih 10 minut hoje. In če nas na Konju premaga čar krožnih poti in se želimo do izhodišča spustiti preko Presedljaja bo do sedaj lahka pot postala zelo zahtevna in na posameznih mestih prepadna.
 
Povezava na izlet Rzenik.

Ribniško jezero

Ribniško jezero na Pohorju in brv, ki vodi do njega.
Ribniško jezero se nahaja tik pod Jezerskim vrhom. Geologi pravijo, da je zelo mlado, le okoli osem tisoč let, kar je v primerjavi z več sto milijonov let starim Pohorjem kot tren z očesom. In če nepoboljšljivi romantiki pravijo, da skozi oči svoje najdražje vidijo v dno njene duše, ali lahko mi skozi Ribniško jezero vidimo dno Pohorja? Ali lahko skozi visoko barjansko jezero vidimo najglobje in davne skrivnosti našega najstarejšega gorovja? Stari narodi so verjeli, da so jezera prebivališča vil, nimf, čarovnic in ostalih bajeslovnih bitij. Verjeli so, da so jezera palače zgrajene iz dragega kamenja in kristala. Častili so jih in jim prinašali daritve, saj so verjeli, da lahko človeka potegnejo vase. Do Ribniškega jezera vodi brv, ki se ob jezeru razširi. Ob toplih sončnih dneh se zleknimo nanjo in se prepustimo lepi pohorski naravi in globokemu jezeru.
 
Povezava na izlet Ribniško jezero.
 

Brinjeva gora

Brinjeva gora je izvrsten družinski izlet, ki poteka po vzhodni Sloveniji pod Pohorjem.
Brinjeva gora se nahaja ob vznožju Pohorja in je bila poseljena že v davni preteklosti. Arheologi pravijo, da že v mlajši kameni dobi ter nato v dolgem nizu  preko bronaste dobe in antike vse do konca srednjega veka, ko je na njej propadel grad Zreških vitezov. Njegovo ime Freudenberg je posebna uganka. Nekateri pravijo, da so si vitezi, sicer nemškega porekla, napačno razlagali ime Zreče. Po njihovem naj bi prihajalo iz sreče, pa so potem grad poimenovali Freudenberg, Srečna gora. V resnici ime Zreče pomeni z reke, ali tudi s potoka ob katerem je mesto zrastlo. Vitezi verjetno niso bili tako nevedni. Svoje domovanje, ki je bilo hkrati tudi vojaška utrdba, so si skrbno izbrali na mestu, ki jim je s svojimi naravnimi danostmi omogočalo lahko obrambo pred napadalci. Po drugi strani so zaradi svojega vojaškega življenja zagotovo potrebovali tudi obilo sreče, ki je v boju še posebej opoteča in gora, ki je bila prostor čaščenja naravnih sil že od nekdaj bi je morala biti prepolna. Žal očitno Brinjeva gora vitezom z gradu Freudenberg ni prinesla sreče. Sicer skopi pisni viri govorijo o tem, da so vitezi svoje domovanje in posestva zelo hitro zapravili, grad pa je proti koncu srednjega veka propadel. Približno dvesto let po koncu Srečnega gradu so domačini na srednjem in vzhodnem vrhu Brinjeve gore postavili cerkvi in glavno posvetili Materi Božanski, drugo manjšo na vrhu Golika pa sveti Neži, nevesti Božanskega Ženina. S tem je gora ponovno postala zatočišče, ki pa danes ne varuje nemirnih vitezov pred mečem sovražnika, temveč njene obiskovalce pred nevidnimi puščicami iz doline, ki nas obstreljujejo s hitrim tempom življenja, praznim bliščem všečkov in materialnim pohlepom. Čas na Brinjevi gori teče počasi in v dolgih korakih.
 
Povezava na izlet Brinjeva gora.
 

Velika Zelnarica

Planinski žig od Velike Zelnarice, ki je eden od priljubljenih vrhov v Julijskih Alpah.
Velika Zelnarica se nahaja v osrednjem predelu Julijskih Alp visoko nad Dolino Triglavskih jezer. Z nje se zelo lepo vidi jezero Ledvica, gora pa je priljubljena tudi med tujimi planinci, ki zelo radi prespijo v Zasavski koči na Prehodavcih ali v Koči pri Triglavskih jezerih. Do Zelnarice lahko pristopimo iz več smeri. S planine Blato je najbližja pot po dolini Za Kopico in preko sedla Vrata. Nekoliko daljša, zlasti pa precej bolj razgledna pot gre preko Štapc in mimo Male Tičarice. Naslednji možnosti sta preko Prehodavcev ali Hribaric in nato preko sedla Vrata. Naš opis gre s planine Blato preko Štapc v Dolino Triglavskih jezer in nato mimo Prehodavcev in preko sedla Vrata na Veliko Zelnarico.Pristopov je seveda še več. Potekajo pa predvsem preko Komne tako iz Bohinjske, kot tudi Soške smeri.
 
Povezava na izlet Velika Zelnarica.
 

Mala Zelnarica

Z Male Zelnarice se vidi jezero Ledvica v Dolini Triglavskih jezer. Gora ima eno najbolj značilnih klinastih oblik v Julijskih Alpah..
Mala Zelnarica na poti od Prehodavcev proti Hribaricam, pod južno steno Poprovca, pokaže svojo značilno klinasto obliko, ki skupaj s sosednjimi vrhovi in pokrajino, ki jo obkroža tvori enega lepših visokogorskih prizorov pri nas. Izgleda kot velikanski zob podočnik, katerega zahodna stran se spušča  navpično in vrtoglavo globoko v Dolino Triglavskih jezer. Tu se v dolgem melišču nalagajo njeni odkruški, kamenje, skale in grušč. Vzhodna stran je bolj prijazna in pod kotom 45 stopinj pada proti sedlu Vrata. To je pobočje po katerem se iz te smeri prične dolga grebenska pot, ki vodi po pobočjih Male in Velike Zelnarice, mimo Kopice in Velike in Male Tičarice do škrbine Štapce. Mala Zelnarica je brezpotna gora. Številni tuji planinci, ki tako radi obiščejo Dolino Triglavskih jezer in planinski koči na njenih koncih večinoma ne vedo, da je tega brezpotja zelo malo in da je povsem nezahtevno, zato nanjo večinoma priplezajo predvsem redki domači planinci. Medtem, ko je na sosednji nekaj metrov višji Veliki Zelnarici pogosto kar tesno od številnih planincev, bomo na Mali Zelnarici deležni več visokogorskega miru tudi ob sončnih avgustovskih sobotah in nedeljah.
 
Povezava na izlet Mala Zelnarica.
 

Planinsko polje

Planinsko polje se se ob visokih vodah izdatno napaja z reko Unico, ki izvira v Planinski jami ter potokom Mlinščico, ki izvira v zatrepni dolini pri zaselku Malni. Tretji večji vir vode je območje več kraških izvirov pri jami in bruhalniku Škratovki. Istoimenski hudourniški potok se na svoji kratki poti do reke Unice vije med visokimi drevesi in tvori naravni vodni park. Težko bomo našli lepši kotiček narave. Pa vendar ni samo voda tista, ki zaznamuje Planinsko polje. Njegova obrobja so polna zgodovine in starih zgodb. Pri jami Škratovki, tam kjer pričnemo z izletom se nahajajo mogočne razvaline dvora Haasberg, ki je dolgo časa veljal za najbolj reprezentativno grajsko stavbo pri nas. Nasledil je stari srednjeveški Haasberg, ki je nekoč močno utrjen domoval vrh griča pod katerim se nahajajo razvaline mlajšega dvorca. Na njegovem mestu so arheologi našli ostanke iz rimske kot tudi starejše halštatske dobe. Na drugi strani polja se dviga Planinska gora. Z nje se odpre širok razgled na Planinsko polje, na njenih pobočjih pa se nahaja skrivnostna cerkev svete Marije. V 16. stoletju, zaznamovanem tako z renesanso, reformacijo, kmečkimi upori ter turškimi upadi je bila prizorišče verskih kultov. V njeni neposredni bližini se nahaja kapelica katere nastanek je zavit v legendo o rešenem grofu. Planinska jama, ki se nahaja na južnih obronkih polja je vredna obiska sama po sebi, poseben pečat pa ji daje visok srednjeveški Ravbarjev stolp, ostanek sicer razvaljenega Malega gradu. Omeniti velja tudi Jakovico, kjer se nahaja najmanjša romarska cerkvica na Slovenskem imenovana Sveta Marija v leščevju. Znamenita pa ni zaradi svoje velikosti, temveč zaradi vodnjaka na katerem je postavljena. Njegova voda velja za zdravilno predvsem za oči, znana pa je tudi po tem, da pomlaja. Oboki vodnjaka v katerem voda nikoli ne presahne, čeprav nima vodnega vira, naj bi bili iz rimske dobe. Ljudsko izročilo pravi, da je cerkvica postavljena na mestu nekdanjega poganskega svetišča vodnega božanstva...
 
Povezava na izlet Planinsko polje.
 

Koča pri Triglavskih jezerih

Koča pri Triglavskih je priljubljena med domačimi, še posebej pa tujimi planinci in pohodniki. Marsikateri tuji obiskovalec nevajen strmih meliščih, prepadnih sten in zahtevnih poti se na Prehodavcih spusti še do Koče pri Triglavskih jezerih in tako združi lagoden treking z lepoto visokogorskega sveta. Visoke stene Zelnaric in Tičaric se sem pa tja grozeče sklanjajo nad jezersko dolino in široka melišča pod njimi pričajo, da se te visoke gore počasi krušijo in sesipajo, ampak trdnost in moč, ki veje iz njih odpravi vsak dvom. Te gore se dvigajo proti nebu že od nekdaj in tako bo tudi ostalo. Mala Tičarica je zelo priljubljena, saj je lahko dostopna in od koče oddaljena le eno uro hoje, medtem, ko na brezpotno in zahtevno Veliko Tičarico zaide le redkokdo. Na Veliko Špičje gredo predvsem bolj izkušeni planinci, medtem ko se na Veliko Zelnarico prav tako vzpne več planincev. Koča je tudi izvrstno izhodišče za pot na vrhove nad Spodnjo Komno, Tolminski Kuk, Bogatin in Mahavšček, pa tudi na njihovo sosedo Lanževico. Kot smo že zapisali, Koča pri Triglavskih jezerih je izhodišče za preveč poti in vrhov, da bi vse našteli...
 
 

Mala Tičarica

Mala Tičarica je lahko dostopna in zelo razgledna gora nad Dolino Triglavskih jezer. Z nje se zelo lepo vidi Dvojno jezero. V poletnih mesecih je gora oblegana tudi iz stranih tujih planincev in pa tudi "turistov", ki običajno prespijo v Zasavski koči na Prehodavcih ali v Koči pri Triglavskih jezerih. Triglav in gorski svet pod njegovim neposrednim ali vsaj besednim okriljem nezadržno privlači. In medtem, ko v Planinski zvezi Slovenije razmišljajo, da bo počasi potrebno omejiti obisk v Julijskih Alpah okoli Triglava so gore južno, tam preko Zgornje, Lepe in Spodnje Komne komaj kaj obiskane. Medtem, ko se je konec septembra na Mali Tičarici in Dolini Triglavskih jezer kar trlo tujcev, en teden kasneje med dvodnevno turo med Veliko Babo nad Krnskim jezerom in Vrhom nad Škrbino nismo srečali niti enega samega planinca, domačega ali tujega.
 
Povezava na izlet Mala Tičarica.
 

Velika Tičarica

Velika Tičarica je manj obiskana gora s pogledm na travnata pobočja sosednje Velike Zelnarice.
Velika Tičarica je razgleden vrh na dolgem grebenu med Dolino Triglavskih jezer in dolino Za Kopico. Vzpon na goro poteka po zelo strmem in brezpotnem vzhodnem pobočju, kjer se tudi v suhem varujemo zdrsa. Z vrha se odpre razgled zlasti na sosednji greben prav tako brezpotnih Voglov in na severni grebenski sosedi Veliko Zelnarico in Kopico, ki nas osupne z lepoto svojih travnatih pobočij. Južno, povsem blizu se nahaja Mala Tičarica, katere zahodna stena se navpično spušča proti Dvojnemu jezeru, ki ga z gore vidimo zelo dobro. Pogled na Dolino Triglavskih jezer je tudi kot na dlani, s svojo lepoto pa nas navduši tudi manj znana in obiskana dolina Za Kopico, preko katere lahko z Velike Tičarice naredimo daljši krožen povratek na izhodišče.
 
Povezava na izlet Velika Tičarica.
 

Planina Dedno polje

Planina Dedno polje se nahaja o osrčju Julijskih Alp na Fužinarskih planinah.
Planina Dedno polje se nahaja v osrčju Fužinarskih planin, predela Julijskih Alp, ki se razteza med Triglavskimi jezeri in dolino Voje ter med Hribaricami in Pršivcem. Gre za lep in skrivnosten gorski svet, ki ga ljudje obiskujejo že od pradavnine. Pred tisočletjiu so verjetno tudi tu iskali ali morda celo kopali železovo rudo, tako kot na bližnji Pokljuki. Danes je od starodavnih tradicij ostalo predvsem planšarstvo in lepe še danes žive planine, ki naj bi jih tu bilo nekoč kar trinajst. Poleg Dednega polja še planina Viševnik, Planina pri Jezeru, Planina v Lazu, Krstenica, Ovčarija in ostale. Pastirski stani, ki danes v veliki meri služijo "vikendovanju" obetajo, da bodo planine ostale žive tudi v prihodnosti. In če drži rek, da ljubezen do zemlje pogosto preskoči eno generacijo, če so za planšarji prišli na planine vikendaši, bodo morda za vikendaši prišli na planine ponovno planšarji.
 
Povezava na izlet Planina Dedno polje.