Opis regij

 

Opis regij po tipih pokrajin

Slovenija ima štiri glavne tipe pokrajine, oziroma makroregije: alpski svet, dinarski svet,
panonski svet, sredozemski svet. Te pokrajine se nato delijo v submakroregije, ki so opisane v
nadaljevanju in hkrati orientacija za razvrstitev vseh potepanj po Sloveniji opisanih na tej spletni strani.
Tipi pokrajine
Površina 
(km2)
Površina
(%)
Povprečna
n.v. (m)
Povprečni
naklon (°)
Alpska visokogorja
Alpska hribovja
Alpske ravnine
Alpski svet
Panonska gričevja
Panonske ravnine
Panonski svet
Dinarske planote
Dinarska podolja in ravniki
Dinarski svet
Sredozemska flišna brda
Sredozemske kraške planote
Sredozemski svet
Slovenija
 3062
4660
819
8541
2993
1296
4291
3810
1896
5706
1061
673
1734
20272
15,1
23,0
4,0
42,1
14,8
6,4
21,2
18,8
9,4
28,1
5,2
3,3
8,6
100,0
 1054,5
582,5
373,4
731,6
288,7
196,0
260,7
667,6
403,2
579,8
305,9
425,8
352,4
556,8
24,6
16,9
3,9
18,4
8,8
0,8
6,4
13,7
6,6
11,4
11,1
7,7
9,8
13,1
regija01
Julijske alpe
Površina: 1542 km2
Povprečna nadmorska višina: 1107,9 m
Povprečni naklon: 25,8°
Delež gozda: 59,3%
 
 regija02
Cerkljansko, škofjeloško, polhograjsko in
rovtarsko hribovje
Površina: 979 km2
Povprečna nadmorska višina: 646,5m
Povprečni naklon: 18,7°
Delež gozda: 68,5%
 
 regija03
Savska ravan
Površina: 676 km2
Povprečna nadmorska višina: 393,5m
Povprečni naklon: 4,3°
Delež gozda: 31,7
 
 regija04
Zahodne Karavanke
Površina: 331 km2
Povprečna nadmorska višina: 1187,0 m
Povprečni naklon: 25,5°
Delež gozda: 81,3%

Kamniško-Savinjske alpe
Površina: 889 km2
Povprečna nadmorska višina: 958,2 m
Povprečni naklon: 23,3°
Delež gozda: 75,0%

Vzhodne Karavanke
Površina: 300 km2
Povprečna nadmorska višina: 918,9 m
Povprečni naklon: 22,4°
Delež gozda: 85,5% 
 regija05
Velenjsko in Konjiško hribovje
Površina: 241 km2
Povprečna nadmorska višina: 626,0 m
Povprečni naklon: 18,1°
Delež gozda: 73,7% 

Strojna, Kozjak in Pohorje
Površina: 1287 km2
Povprečna nadmorska višina: 713,6m
Povprečni naklon: 17,0°
Delež gozda: 76,8%

Ložniško in Hudinjsko gričevje
Površina: 244 km2
Povprečna nadmorska višina: 363,9m
Povprečni naklon: 11,0°
Delež gozda: 59,3%

Posavsko hribovje

Površina: 1909 km2
Povprečna nadmorska višina: 483,7m
Povprečni naklon: 16,6°
Delež gozda: 63,3% 
 regija06
Savinjska ravan
Površina: 143 km2
Povprečna nadmorska višina: 278,2 m
Povprečni naklon: 2,2°
Delež gozda: 18,0%
 
 regija07
Goriška brda
Površina: 83 km2
Povprečna nadmorska višina: 232,9m
Povprečni naklon: 15,5°
Delež gozda: 38,8%
 
 regija08
Vipavska dolina
Površina: 310 km2
Povprečna nadmorska višina: 216,1m
Povprečni naklon: 9,5°
Delež gozda: 33,1%
 
 regija09
Kras
Površina: 429 km2
Povprečna nadmorska višina: 333,9 m
Povprečni naklon: 6,9°
Delež gozda: 30,6%

Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje
Površina: 244 km2
Povprečna nadmorska višina: 587,4 m
Povprečni naklon: 9,0°
Delež gozda: 42,6%
 
regija010
Brkini in dolina Reke
Površina: 342 km2
Povprečna nadmorska višina: 525,6m
Povprečni naklon: 11,5°
Delež gozda: 42,4%
 
 regija011
Koprska brda
Površina: 326 km2
Povprečna nadmorska višina: 179,5m
Povprečni naklon: 11,1°
Delež gozda: 25,6%
 
 regija012
Kambreško in Banjšice
Površina: 272 km2
Povprečna nadmorska višina: 550,3 m
Povprečni naklon: 18,5°
Delež gozda: 40,9%

Trnovski gozd, Nanos in Hrušica
Površina: 508 km2
Povprečna nadmorska višina: 831,8 m
Povprečni naklon: 15,6°
Delež gozda: 75,5%
Idrijsko hribovje
Površina: 239 km2
Povprečna nadmorska višina: 647,8 m
Povprečni naklon: 22,8°
Delež gozda: 67,4%
 regija013
Notranjsko podolje
Površina: 270 km2
Povprečna nadmorska višina: 572,8m
Povprečni naklon: 6,2°
Delež gozda: 47,7%

Pivško podolje in Vremščica
Površina: 297 km2
Povprečna nadmorska višina: 607,5m
Povprečni naklon: 7,5°
Delež gozda: 35,5%
Veliko-Laščanska pokrajina
Površina: 71 km2
Povprečna nadmorska višina: 591,8m
Povprečni naklon: 12,0°
Delež gozda: 45,3%
 regija014
Javorniki in Snežnik
Površina: 458 km2
Povprečna nadmorska višina: 968,4 m
Povprečni naklon: 13,5°
Delež gozda: 81,7%

 regija015
Krimsko hribovje in Menišija
Površina: 300 km2
Povprečna nadmorska višina: 632,0 m
Povprečni naklon: 14,0°
Delež gozda: 77,6%

Bloke
Površina: 144 km2
Povprečna nadmorska višina: 743,7 m
Povprečni naklon: 11,0°
Delež gozda: 30,2%
Velika gora, Stojna, Goteniška gora
Površina: 553 km2
Povprečna nadmorska višina: 736,0m
Povprečni naklon: 13,6°
Delež gozda: 80,3%

Mala gora, Kočevski rog, Poljanska gora
Površina: 584 km2
Povprečna nadmorska višina: 611,7 m
Povprečni naklon: 10,9°
Delež gozda: 76,2%

Suha krajina in Dobrepolje
Površina: 424 km2
Povprečna nadmorska višina: 399,1 m
Povprečni naklon: 8,6°
Delež gozda: 58,6%
 
 
 
 
 
 
 regija016
Ljubljansko barje
Površina: 180 km2
Povprečna nadmorska višina: 297,5 m
Povprečni naklon: 2,1°
Delež gozda: 9,5%

Ribniško-Kočevsko podolje
Površina: 113 km2
Povprečna nadmorska višina: 489,3 m
Povprečni naklon: 3,6°
Delež gozda: 21,9%
Dolenjsko podolje
Površina: 318 km2
Povprečna nadmorska višina: 363,8 m
Povprečni naklon: 7,8°
Delež gozda: 45,4%

Bela krajina
Površina: 388 km2
Povprečna nadmorska višina: 232,3 m
Povprečni naklon: 6,1°
Delež gozda: 42,9%

Novomeška pokrajina
Površina: 259 km2
Povprečna nadmorska višina: 280,9 m
Povprečni naklon: 8,1°
Delež gozda: 51,6%
 
 
 
 regija017
Raduljsko hribovje
Površina: 116 km2
Povprečna nadmorska višina: 373,7 m
Povprečni naklon: 13,0°
Delež gozda: 54,7%
 regija018
Gorjanci
Površina: 212 km2
Povprečna nadmorska višina: 469,8 m
Povprečni naklon: 13,5°
Delež gozda: 66,2%
 regija019
Goričko
Površina: 492 km2
Povprečna nadmorska višina: 275,1 m
Povprečni naklon: 5,7°
Delež gozda: 42,3%
 regija020
Lendavske gorice
Površina: 17 km2
Povprečna nadmorska višina: 227,1 m
Povprečni naklon: 8,8°
Delež gozda: 23,5%

Murska ravan
Površina: 601 km2
Povprečna nadmorska višina: 184,2 m
Povprečni naklon: 0,5°
Delež gozda: 14,8%
 regija021
Slovenske gorice
Površina: 1034 km2
Povprečna nadmorska višina: 268,3 m
Povprečni naklon: 7,1°
Delež gozda: 34,9%
 regija022
Dravska ravan
Površina: 425 km2
Povprečna nadmorska višina: 234,9 m
Povprečni naklon: 0,7°
Delež gozda: 17,1%
 regija023
Dravinjske gorice
Površina: 281 km2
Povprečna nadmorska višina: 318,0 m
Povprečni naklon: 6,7°
Delež gozda: 42,1%

Haloze
Površina: 241 km2
Povprečna nadmorska višina: 316,7 m
Povprečni naklon: 14,6°
Delež gozda: 44,0%
Boč in Macelj
Površina: 73 km2
Povprečna nadmorska višina: 462,2 m
Povprečni naklon: 19,5°
Delež gozda: 68,9%

Voglajnsko in Zgornje-Sotelsko gričevje
Površina: 293 km2
Povprečna nadmorska višina: 307,3 m
Povprečni naklon: 10,1°
Delež gozda: 32,5%
 regija024
Srednje sotelsko gričevje
Površina: 101 km2
Povprečna nadmorska višina: 304,8 m
Povprečni naklon: 11,0°
Delež gozda: 33,9%
 regija025
Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje
Površina: 461 km2
Povprečna nadmorska višina: 275,8 m
Povprečni naklon: 11,4°
Delež gozda: 49,8%
 regija026
Krška ravan
Površina: 270 km2
Povprečna nadmorska višina: 161,0 m
Povprečni naklon: 1,6°
Delež gozda: 25,9%