Robidišče

          
 
  Robidišče za gps sled, galerijo pritisni na zgornje ikone
  Robidišče

Robidišče je najzahodnejša slovenska vas. Severno, zahodno in južno je vasica obdana z državno mejo, le proti vzhodu se pokrajina odpira proti Breginjskemu kotu. Robidišče se nahaja visoko v hribih odmaknjeno od preostalih večjih naselji Severne Primorske, zato je kulturno vedno pripadalo Beneški Sloveniji. Dežela, pretežno poseljena s Slovenci je večino svoje zgodovine pripadala romanskim oblastnikom, Oglejskemu patriarhatu, Beneški republiki, Kraljevini Italiji in le krajši čas tudi Avstriji. Leta 1947 je bila potegnjena nova državna meja, ki je Robidišče odrezala od matične dežele Beneške Slovenije. Takrat je velika večina njenih prebivalcev vas zapustila. Poslednji udarec je Robidišču zadal katastrofalen potres leta 1976, saj je bila porušena večina hiš. Popotresna obnova ni bila izpeljana do konca, zato se je vas precej skrčila. Od preko dvestodvajsetih prebivalcev, ki so v živeli vasi leta 1910 se je njihovo število do danes, dobrih sto let kasneje, skrčilo na manj kot deset. Tako kot znameniti Napoleonov most pod vasjo tudi Robidišče odseva neustavljive premene časa in nove tokove življenja, ki jih prinaša s sabo. Vas, ki je nekoč cvetela je bila zgolj ena izmed mnogih podobnih vas, nepomemben delček v velikem italijanskem mozaiku. Danes, na robu preživetja, je s svojo edinstveno lego in pristno podobo znana širom Slovenije in dragocen mejni kamen na njeni skrajno severno zahodni meji. Sprehod po vasici nam ponuja razglede na starodavno hribovito mejno pokrajino. Kamnite hiše zgrajene v beneškem slogu vabijo k raziskovanju te neznane in skrivnostne dežele, ki ji še vedno pravimo Beneška Slovenija. Robidišče se nahaja v regiji Gorenjska, Bovška in Koroška in v podregiji Julijske Alpe.

Robidišče je primerno za družinski izlet, saj nam sprehod skozi staro vas nudi razglede na okoliške hribe.

Družinski izlet: Sprehod po vasi Robidišče lahko opravimo tudi z vozičkom za otroke. Nekoč precej večja vas je še vedno ohranila stare kamnite hiše zgrajene v beneško-slovenskem slogu, saj si lahko ogledamo 300 let staro Vančno hišo z nespremenjeno črno kuhinjo. Na poti k Robidišču se ustavimo tudi pri Napoleonovem mostu, ki se nahaja tik ob naši cesti. Pod edinstvenim mostom lahko poleti tudi zaplavamo. Če imamo na razpolago dovolj časa se preko vasice Logje zapeljemo v Breginj, kjer si ogledamo prav tako edinstveno Ščrinovo ograd. Nato se sprehodimo še do Marije Snežne nad Breginjem.

Zahtevnost: Sprehod.

Oprema: Lahka obutev.

Sprehod. Sprehod. Sprehod.

Izhodišče: 667 m
Višina: 671 m
Višinska razlika: 4 m

Izhodišče: Iz Kobarida se zapeljemo v vas Borjano, kjer se cesta, ki sicer pelje proti Beginju odcepi levo proti Podbeli in naprej proti Robidišču. Slikovite ceste, ki nas vodi mimo Napoleonovega mosta se držimo vse do vasi Robidišče, kjer parkiramo na ustreznem mestu.

Sprehod traja manj kot eno uro. Čas hoje okoli izleta. Kaže koliko časa porabimo do cilja.

Časi: 20 minut, odvisno od našega ogleda vasi.

Sezona: Vsi letni časi.

Izlet. Izlet. Izlet.

Vzpon: S parkirišča se po dobro nadelani pešpoti spustimo do mostu, ki se nahaja le nekaj metrov pod cesto ob kateri smo parkirali.

Sestop: Na izhodišče se vrnemo po isti poti.

Pritisni na spodnje sličice.

    Za galerijo (25) pritisni: Robidišče
  Robidišče je stara vas v Breginjskem kotu, kjer si lahko ogledamo črno kuhinjo.